• Gratulujeme !

      Srdečne gratulujeme pani učiteľke Mgr. Andrei Gajdošovej, víťazke prvého ročníka ankety: Najlepší učiteľ/učiteľka školského roka 2019/2020.

    • Gratulujeme !
    • Vyhlásenie
     • Vyhlásenie

      Vážení rodičia,

      pri prvom nástupe žiaka do základnej školy predkladá žiak písomné vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie predkladajú aj žiaci, ktorí sa zúčastnia dňa 23.6. na preskúšaní a aj žiaci, ktorí prídu odovzdať učebnice.

     • Oznam pre žiakov 7. ročníka

      Žiakom 7. ročníka, ktorí sa tento školský rok zúčastnili lyžiarskeho kurzu aj žiakom, ktorí sa kurzu nezúčastnili z dôvodu choroby, ale príspevok zaplatili, im budú vo štvrtok vrátené zvyšné peniaze. Je potrebné priniesť si žiacku knižku!

    • Oznam pre žiakov 7. ročníka
    • Overovanie údajov - zápis do 1. ročníka
     • Overovanie údajov - zápis do 1. ročníka

      Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami pri zápise detí do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021 (občianske preukazy oboch rodičov, číslo elektronickej schránky, ak ju má rodič aktivovanú, rodný list (originál + kópia) a preukaz poistenca dieťaťa) sa uskutoční v dňoch:

     • Výberové testovanie do športovej triedy

      Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že výberové testovanie do športovej triedy - do 5. ročníka na školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 10. júna 2020:

      1. skupina: o 8,00 hod. pre žiakov našej školy

      Zraz žiakov je o 7,50 hod. na ZŠ SNP pred vchodom do školy, kde počkajú na ďalšie usmernenie.

    • Výberové testovanie do športovej triedy
    • OZNAM
     • OZNAM

      Vážení rodičia!

      Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie pravidiel pri vstupe do školy od 7,30 hod. - státie na vyznačených značkách v odstupoch (netlačte sa do dverí), prispejete tak k hladkému priebehu preberania Vašich detí pri rannom filtri.

      Zároveň Vás prosíme o preberanie detí od 10,30 hod. po vyučovaní a z ŠKD len cez zadný vchod školy bránkami č. 1 a 2.

     • Milí žiaci !

      Nakoľko 1.6. je Váš deň, Medzinárodný deň detí, pripravili sme si pre Vás prekvapenie, aby ste si ho mohli užiť podľa Vašich predstáv. V tento deň žiadne úlohy zadané nebudú. Úlohy z predmetov, ktoré sa zadávajú len v pondelok, budú zadané v utorok (2.6.) a zvyšné predmety ako matematika, slovenský a anglický jazyk budú zadané riadne podľa harmonogramu až v stredu (3.6).

    • Milí žiaci !
     • Vážení rodičia!

      Deti, ktoré navštevujú ŠKD v mesiaci jún 2020 môžu odchádzať domov len v doprovode dospelej osoby, s ktorou žijú v spoločnej domácnosti. Maloleté deti do 15 rokov nemôžu prevziať súrodenca zo školy.

      Deti budú odovzdávané rodičom z ŠKD (po obede) nasledovným spôsobom:

      1. Vstup do budovy školy je
     • Vyhlásenie rodiča -aktualizované

      Vážení rodičia,

      pri prvom nástupe žiaka do základnej školy 1.6. 2020 predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Rovnako vyhlásenie predkladá rodič aj po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy, v trvaní viac ako tri dni.

    • Vyhlásenie rodiča -aktualizované
  • Partneri

    • Letné prázdniny: 1. júl – 31. august 2020
  • Zvonenia

   Pondelok 13. 7. 2020
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

   • Pedagógovia pozdravujú žiakov
   • Klubový blšák v ŠKD
   • Beseda s hercom Jurajom Bačom
   • Prednáška Nestresuj sa stresom
   • Exkurzia - OLO a AURÉLIUM Bratislava
   • Karneval
   • Divadelné predstavenie Jack and Joe
   • Vypúšťanie novoročných balónov so želaniami
   • Pečenie medovníkov s pánom primátorom Petrom Paškom